Rosenmöller haalt fel uit; 'Onderklasse is ontstaan door paars'

ZWOLLE, 10 JAN. P. Rosenmöller, de fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, haalt vandaag fel uit naar premier Kok. “Paars is rechtstreeks verantwoordelijk voor het ontstaan van een onderklasse. Kok is daar als eerste op aanspreekbaar.”

Rosenmöller zegt dat vandaag op een partijvergadering in Zwolle. Zijn toespraak was gisteravond al op papier beschikbaar. GroenLinks bespreekt vandaag het verkiezingsprogramma in ontwerp. Daarin wordt gepleit voor een verhoging van het minimumloon en de uitkeringen.

Kok staat, aldus Rosenmöller, tijdens de campagne niet boven de partijen. “Kok is nu acht jaar bewindsman. Vier jaar aan de knip en vier jaar aan het roer. Hoe kan hij uitleggen dat de inkomensverschillen voortdurend zijn vergroot, de armoede is verscherpt en de verrijking is toegenomen?”

De GroenLinks-voorman, wiens partij stemmen aan de linkerkant van de PvdA hoopt weg te halen, kritiseert het “gebrek aan sociaal elan” en de “ideeënarmoede” van de premier. “Is jullie na vier jaar paars eigenlijk ook maar één opmerkelijke uitspraak van Kok bijgebleven? Is die oude rooie Kok via paars niet volstrekt kleurloos geworden?”

Ook D66 moet eraan geloven. “De vraag 'hoe bestrijden we nu lijsttrekker Borst?' is gelukkig beantwoord: zij doet dat het liefste zelf”, zegt hij in verwijzing naar enkele politieke onhandigheden die Borst heeft begaan. Rosenmöller hekelt de recente uitspraak van Borst als minister van Volksgezondheid dat zij zich overvallen voelde door een dreigende tweedeling in de gezondheidszorg. “Dat regeren ook vooruitzien is, ontgaat deze minister blijkbaar volledig”, aldus Rosenmöller, volgens wie de voorrang voor werkenden boven niet-werkenden in ziekenhuizen onvermijdelijk volgt uit de privatisering van de Ziektewet in 1996.

Voor zijn eigen partij, waar de afgelopen weken kritiek klonk op de inleiding van het ontwerp-programma, heeft Rosenmöller ook raad. “Het gaat bij een programma juist om de hoofdlijnen. Dat willen we uit betrokkenheid wel eens uit het oog verliezen. Soms weet GroenLinks in haar amendementendrift niet geheel de indruk weg te nemen dat de voornaamste tegenstander de VVD-afdeling Gouda is, die het Wilhelmus verplicht wil stellen. Een programma is geen geloofsbelijdenis, maar een open tekst die richtinggevend is voor wat wij vinden dat er de komende vier jaar moet gebeuren.”