Opsporingsmethoden

Het hoofdredactionele commentaar van NRC Handelsblad van 6 januari zat er - evenals minister Sorgdrager trouwens - behoorlijk naast met de opmerking dat Kamerleden onlangs na een werkbezoek aan New York toch weer gewonnen waren voor de methode van het direct afluisteren van zware criminelen, ook in hun woningen.

De collega's en ik hebben niet anders gedaan dan herhalen wat de Enquêtecommissie Opsporingsmethoden heeft aanbevolen en de Tweede Kamer als standpunt heeft overgenomen, namelijk dat direct afluisteren in woningen onder stringente voorwaarden mogelijk moet worden.