NCM: roepia-crisis vooral door politiek

DEN HAAG, 10 JAN. De roepia-crisis in Indonesië leidt vooralsnog niet tot een beleidswijziging van exportkrediet-verzekeraar NCM. Wel wordt het moeilijker om een export-kredietverzekering af te sluiten voor landen in Zuid-Oost Azië.

Volgens de Indonesië-deskundige van NCM, J.W. van den End, is door de forse koersdaling van de roepia het vertrouwen in de Indonesische munt weliswaar zeer gering maar zal de Indonesische export door die koersdaling zeker aantrekken. De Indonesië-kenner herleidt de koersval tot een gebrek aan vertrouwen in de Indonesische regering. Met een geringer vertrouwen in de Indonesische economie heeft de roepia-crisis weinig te maken, zo meent Van den End. De economische structuur van Indonesië biedt volgens hem voldoende kansen voor groei en herstel.

Klanten van de NCM merken weinig van de koersval. Wel loopt voor de NCM het 'risicoprofiel' op als het gaat om export-kredietverzekeringen met betrekking tot Indonesië en andere Zuid-Oost Aziatische landen, zoals Maleisië, Thailand en Taiwan.

Vooral met laatstgenoemde land is het economisch verkeer intensief: in 1996 importeerde Nederland voor bijna vier miljard gulden uit Taiwan, meest machines, en exporteerde het voor ruim 2,2 miljard.

De import uit China en Hongkong is vergelijkbaar: respectievelijk 4,2 en 3,6 miljard gulden tegen een Nederlandse export van respectievelijk 1,2 en 1,9 miljard. Wat de Zuidoost-Aziatische regio betreft nemen Maleisië, Thailand en Indonesie middenposities in als het gaat om im- en exportcijfers. Die bedroegen in 1996 voor Maleisië 2,7 miljard aan import en 0,7 aan export. Thailand exporteerde voor 2,3 miljard naar Nederland en importeerde voor 1 miljard. Voor Indonesië gelden cijfers van 2 en 0,8 miljard.