Las Vegas snelst groeiende stad VS

WASHINGTON, 10 JAN. De bevolking van Las Vegas, de casino-hoofdstad van Amerika in de woestijn van Nevada, is tussen 1990 en 1996 toegenomen met meer dan veertig procent tot 1,2 miljoen inwoners. Wekelijks zwelt de bevolking aan met zo'n duizend mensen. Daarmee is Las Vegas de snelst groeiende stad van de Verenigde Staten.

Ook andere steden in het westen en het zuiden van het land, het gebied dat wel wordt aangeduid als de sunbelt, groeien sterk. Een bloeiende economie en aanhoudende immigratie zijn daarvoor grotendeels verantwoordelijk. Vier van de tien snelste groeiers (in procenten) liggen in Texas. Drie daarvan in het dal van de Rio Grande, die de grens met Mexico vormt. Een en ander blijkt uit recent verschenen demografische studies.

In de traditionele industriegebieden in het oosten en het midden van het land hebben grote steden als Detroit, Cleveland en Newark de leegloop waar ze sinds de jaren zeventig mee kampten, tot staan gebracht. In New York en Los Angeles wordt het vertrek van honderduizenden inwoners ruimschoots teniet gedaan door de instroom van immigranten.

Amerikanen blijken nog altijd bereid te zijn om over lange afstanden te verhuizen op zoek naar werk of goedkopere dan wel aangenamere levensomstandigheden. Veel inwoners van Californië bijvoorbeeld, vooral uit Los Angeles en omgeving, komen naar Las Vegas om te ontsnappen aan de eeuwige luchtvervuiling en files, en om werk te vinden in de florerende bouwsector, die aan de lopende band nieuwe hotels, casino's en woonwijken uit de grond stampt. In Los Angeles wordt het voor laaggeschoolde blanke en zwarte Amerikanen steeds moeilijker om op de arbeidsmarkt te concurreren met de immigranten.

De bevolking van Washington blijft intussen steeds verder afnemen. De bevolking van de hoofdstad krimpt al sinds de jaren veertig, het afgelopen jaar met 10.000 tot ongeveer 530.000. De voorsteden van Washington, in het noorden van Virginia en het zuiden van Maryland, blijven intussen gestaag groeien. Ook in de jaren zeventig daalde de bevolking van Washington heel sterk, toen zwarte jongeren die een gezin begonnen massaal de voorsteden boven de binnenstad verkozen. Maar de huidige leegloop wordt als zorgwekkender gezien, omdat een ongekend groot aantal al bestaande gezinnen Washington verlaat, wat een fikse aanslag betekent op de belastinginkomsten van de armlastige stad.