Kok spreekt van 'drama'; Groningen lost eigen problemen op

GRONINGEN/DEN HAAG, 10 JAN. Justitie, politie en gemeentebestuur zullen zelf snel de problemen binnen het Groningse politiekorps oplossen. Er komt volgens burgemeester H. Ouwerkerk geen externe crisis-manager.

Ouwerkerk, hoofdofficier van justitie R. Daverschot en waarnemend korpschef H. Munting (de politie-driehoek) zullen op korte termijn minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) inlichten welke maatregelen ze nemen om de situatie te verbeteren. De problemen kwamen aan het licht na rellen in de Oosterparkwijk, vorige week dinsdag. Naar aanleiding daarvan en een kritisch onderzoeksrapport stapte korpschef J. Veenstra op.

Premier Kok sluit niet uit dat de Politiewet moet worden bijgesteld. De verantwoordelijke ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie zouden dan meer bevoegdheden moeten krijgen om in te grijpen bij uit de hand gelopen werkverhoudingen, zoals in Groningen. De korpsbeheerder, burgemeester Ouwerkerk, is echter geen verantwoording schuldig aan de gemeenteraad over het optreden van de politie-driehoek. Eerder gebeurde iets soortgelijks in Rotterdam, waar na een conflict wel de korpschef, Brinkman, maar niet de korpsbeheerder, Peper, vertrok.

Kok wees er gisteren op dat de positie van de burgemeester wellicht niet helemaal “onaantastbaar” is. De gemeenteraad kan hem wel als burgemeester op het matje roepen wegens het niet handhaven van de openbare orde. “De gemeenteraad kan een belangrijke rol spelen”, aldus Kok. Ook minister Sorgdrager (Justitie) zei dat zij “iedereen ter verantwoording wilde roepen en als dat nodig is aanpakken”. Kok noemde de gang van zaken in Groningen een “drama”. “Je gelooft je ogen niet”, zei hij. Volgens hem is er een “ernstige aanleiding” voor Sorgdrager en Dijkstal om “een hartig woordje” te spreken met de verantwoordelijken.

Burgemeester Ouwerkerk zei gisteren dat P. Beelaerts van Blokland (oud-commissaris van de koningin in Utrecht) het onderzoek naar de Oosterparkrellen van zijn commentaar zal voorzien. Een rapport hiervan wordt ter beoordeling aan de gemeenteraad gezonden. Volgens Ouwerkerk is dan gewaarborgd dat het onderzoek objectief en onafhankelijk is.

Hoofdofficier Daverschot liet zich gisteren voor het eerst over de kwestie uit. Hij noemde het vertrek van Veenstra “een menselijk drama”, maar hij liet ook merken dat Veenstra volgens hem niet goed functioneerde. “Wij hebben in een eerder stadium al over zijn functioneren gesproken”, aldus Daverschot. Hij zei het rapport-Bakkenist (over de kwestie Lancée), dat ook kritisch is over zijn functioneren, serieus te nemen. Ouwerkerk suggereerde deze week dat justitie in Groningen het rapport-Bakkenist had laten uitlekken om Veenstra te beschadigen. Op de vraag of Daverschot na die suggestie nog met Ouwerkerk wil samenwerken reageerde hij terughoudend. “Er wordt zoveel gesuggereerd.”