Hans Wiegel

VVD-senator Hans Wiegel wordt voorzitter van de Raad van toezicht Staatsbosbeheer. Voor Wiegel, momenteel voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland en lid van de Eerste Kamer, is de functie een bijbaan.

Ex-fractievoorzitter Elco Brinkman van het CDA wordt lid van de raad. Hij is thans in dienst van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB). Staatsbosbeheer is met ingang van 1 januari verzelfstandigd en daardoor niet langer onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De Raad van toezicht, verder bestaande uit hoogleraar economie L. Koopmans van de rijksuniversiteit Groningen en voormalig Grolsch-topman P. Snoep, moet toezicht houden op de leiding van Staatsbosbeheer.