Hangjeugd

Met veel belangstelling heb ik het artikel over rondhangen op straat gelezen onder de titel 'Hangjeugd' (Z 27/12). Bij de beschrijving van de groep waarover het artikel gaat wordt bij voortduring de term jongeren gebruikt. Uit de tekst van het artikel krijg ik echter de indruk dat hier voornamelijk sprake is van jongens of jonge mannen. Het is misschien zinvol het woord jongens te gebruiken als het om jongens gaat.

Een dergelijke opmerking zou ik ook willen maken over twee artikelen in de krant van 2 januari. Het eerste stond op de voorpagina onder de kop 'Politie doelwit Oudjaarsgeweld'. In dit artikel wordt een keur aan sekseneutrale benamingen gehanteerd: mensen, vandalen, agressieve burgers en het bekende: jongeren. Er is één keer sprake van een seksespecifieke aanduiding: “De Rotterdamse politie hield twee mannen aan die met een vuurwapen in de lucht schoten.”

In het artikel op pagina 3 onder de titel 'Oosterparkers wanen zich in getto', is weer sprake van jongeren. Alleen wanneer een buurtbewoonster sprekend wordt ingevoerd heeft zij het over 'die jongens'. Ik denk dat iedereen die erbij aanwezig was de neiging zou hebben, net als deze vrouw, om te beschrijven wat hij of zij ziet: jongens. Misschien is dat ook een goed idee voor journalisten die bij iets dergelijks aanwezig zijn.

Het woord jongeren is sekseneutraal en zou gebruikt moeten worden als de groep ongeveer voor de helft uit meisjes bestaat. De gewoonte om woorden als jongeren te gebruiken als het om ongewenst gedrag van voornamelijk jongens gaat, is wijdverbreid. De lezer is er zo langzamerhand aan gewend dat hij of zij afhankelijk van de inhoud van het artikel de ene keer denkt aan jongens ('Jongeren onder het voetbalpubliek raakten slaags en richtten voor enige tonnen schade aan') en de andere keer aan een gemengde groep ('Een groeiend aantal jongeren voelt zich aangetrokken tot vrijwilligerswerk' of 'De belangstelling voor sportbeoefening onder jongeren neemt af').

Wanneer het dus gaat om een groep jongens stel ik u voor dat ook zo te benoemen. Mocht bij duidelijk ongewenst gewelddadig gedrag door een groep het aantal meisjes in die groep de vijftig procent nadert, lijkt me dat zeker nadrukkelijk het vermelden waard. Het woord jongeren kan daar op dit moment echter niet meer voor worden gebruikt, aangezien dat in een dergelijk context voor de lezer jongens is gaan betekenen.

    • M. Carmiggelt