Geen stemrecht voor Antillianen in Nederland

WILLEMSTAD, 10 JAN. De in Nederland wonende Antillianen mogen niet meestemmen bij de op 30 januari op de Nederlandse Antillen te houden verkiezingen. De rechter oordeelde gisteren dat hij het onhaalbaar acht de voorbereidingen hiertoe in de komende drie weken te treffen. Hij deed dat in een tussenvonnis, midden volgende maand doet hij definitief uitspraak. De zaak was aanhangig gemaakt door een groep van ongeveer tweehonderd personen.