'DNA-controle bij gezinshereniging'

DEN HAAG, 10 JAN. Het ministerie van Justitie onderzoekt of DNA-onderzoek kan worden ingezet tegen misbruik van de regeling voor gezinshereniging voor erkende vluchtelingen. Justitie bekijkt of dergelijk onderzoek naar erfelijk materiaal praktisch en juridisch uitvoerbaar is.

Dit heeft een woordvoerder van het ministerie van Justitie gisteren desgevraagd meegedeeld. Justitie heeft aanwijzingen voor misbruik van deze regeling. Met een DNA-vergelijking kan betrouwbaar de mate van verwantschap tussen individuen worden vastgesteld.

Erkende vluchtelingen hebben het recht hun achtergebleven familie (veelal vrouw en kinderen) te laten overkomen voor verblijf in Nederland. De regeling is echter fraudegevoelig. Door het ontbreken van documenten is het vaak moeilijk te verifiëren of een gezinsverband werkelijk bestaat. In de praktijk blijkt dat ook niet-gezinsleden op de regeling Nederland binnen komen. Volgens de woordvoerder is er op het ministerie een werkgroep DNA-tests in het leven geroepen. De werkgroep bekijkt onder meer of DNA-onderzoek verplicht gesteld moet worden voor alle erkende vreemdelingen die hun gezin naar Nederland willen halen.

De grootste groep die hun familie naar Nederland mag laten overkomen zijn de Koerden, zo blijkt uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). De IOM, die zich onder andere toelegt op begeleiding van gezinsleden vervoerde afgelopen jaar 2.619 familieleden naar Nederland. Bijna 1.350 van hen waren Koerden die via de Nederlandse ambassade in Ankara naar Nederland kwamen.

Justitie neemt nu, in samenspraak met het ministerie van Buitenlandse Zaken, een aantal maatregelen, te beginnen op de ambassade in Ankara. Zo wordt er sinds enkele weken “kritischer gekeken naar de vraag of er überhaupt sprake is van een gezinsverband”, aldus de zegsman van Justitie. Daartoe is de ambassade recentelijk versterkt met een aantal ambtenaren. De omvang van het misbruik is onbekend. De Nederlandse ambassade in Ankara zou een van de eerste Nederlandse vertegenwoordigingen kunnen worden waar DNA-tests worden afgenomen.

Het gebruik van DNA-tests ligt politiek gevoelig. Toen de VVD dit najaar het gebruik van DNA-onderzoek opperde in het kader van de strijd tegen misbruik van gezinshereniging, kregen de liberalen kritiek van coalitiegenoten PvdA en D66.

    • Geert van Asbeck