de Economische en Monetaire Unie (EMU).

Op diezelfde voorpagina trekt een ander bericht de aandacht. In België maakte de regering bekend dat het Belgische financieringstekort in 1997 fors omlaag is gegaan en daarmee voldoet aan de criteria van de EMU. Los van de vragen die de geheimzinnigheid omtrent belangrijke macro-economische gegevens oproept, vraagt men zich af hoe het is gesteld met de coördinatie tussen de Europese ministers van Financiën.