'Alertheid' om Koerden; Controle aan grenzen verscherpt

DEN HAAG, 10 JAN. De controle aan de buitengrenzen van Nederland, in havens en op rivieren en luchthavens, wordt versterkt. Het toezicht vlak voor de grenzen met Duitsland en België wordt ook uitgebreid.

Dit heeft premier Kok gisteren tijdens zijn wekelijkse persconferentie gezegd. Met de maatregelen wil het kabinet “alert” blijven op de stroom Koerdische vluchtelingen, die de afgelopen weken in Italië arriveerden. Enkele duizenden Koerden zouden onderweg zijn naar Duitsland en Nederland om hier asiel aan te vragen. De premier onderstreepte gisteren wel dat onderscheid moet worden gemaakt tussen illegale immigranten en politiek-asielzoekers, “ook al komt het ons slechter uit, omdat het er nu zoveel zijn”. Kok meent dat deze laatste groep “gewoon moet worden opgevangen”.

Het kabinet trekt voor de bewaking van havens en luchthavens 25 miljoen gulden uit. Er komen 250 arbeidsplaatsen bij, die worden ingevuld door leden van de Koninklijke Marechaussee, de rivierpolitie en de douane. De intensivering van het mobiel vreemdelingentoezicht vlak voor de grens met Duitsland en België kost 50 miljoen gulden. Hier zullen 200 extra marechaussees en 200 extra man douane worden ingezet. Het kabinet had al eerder tot deze laatste maatregel besloten. Het gaat hierbij om motoragenten die auto's met vreemdelingen op de snelweg signaleren en begeleiden naar mobiele controleposten.

De minister-president zei de afgelopen dagen nauw contact te hebben gehad met de Duitse bondskanselier over de toestroom van Koerden naar Italië. Dit land vormt een buitengrens van het Schengen-gebied; binnen dit gebied bestaat vrij verkeer van personen. Kok zei dat ieder Schengen-land in beginsel zelf verantwoordelijk is voor de bewaking van zijn buitengrenzen. De premier wees er op dat van een verhoogde instroom van Koerden nog niets is te merken. “De aantallen asielaanvragen waren in november en december zelfs lager dan in september en oktober.”