Acties Frankrijk gaan door; Werklozen wijzen aanbod van Jospin af

PARIJS, 10 JAN. De Franse comités van opstandige werklozen hebben het aanbod van premier Jospin om een sociaal noodfonds van een miljard frank (330 miljoen gulden) op te richten, als ontoereikend van de hand gewezen.

De comités zagen in het aanbod van premier Jospin geen reden om de sit-ins in een aantal arbeidsbureaus in Frankrijk te beëindigen en hebben dinsdag tot een nieuwe dag van 'nationale actie' uitgeroepen.

Jospin maakte zijn aanbod gisteren bekend. De opstandige werklozen eisen een algehele verhoging van de werkloosheidsuitkeringen en een eindejaarsuitkering ineens van zo'n duizend gulden, maar op die eisen wilde Jospin niet ingaan. Wel zegde hij toe dat op departementaal niveau geopende bureaus voor de coördinatie van de begeleiding van werklozen in stand gehouden zullen worden. Ook zegde hij wetgeving toe tegen 'sociale uitsluiting'.

De 'leiders' van de opstandige werklozen lieten gisteren weten dat de toezegging van Jospin bewijst dat actie loont en dat deze daarom voortgezet moet worden. “Ik heb het idee dat we nog steeds niet worden gehoord (door de regering red.)”, aldus een werkloze vrouw die deelneemt aan de al 26 dagen durende bezetting van het arbeidsbureau in Arras. “We stoppen niet voordat we een goede uitleg krijgen (van wat Jospin wil, red.). Mijnheer Jospin zei niets nieuws en hij vermeed een aantal thema's die ons na aan het hart liggen.” Frankrijk kent momenteel ongeveer 3,1 miljoen werklozen, van wie er meer dan een miljoen langdurig werkloos zijn. Dezen hebben geen recht meer op werkloosheidsuitkeringen en moeten leven van een 'noodvoorziening' die de staat heeft getroffen. Gemiddeld hebben deze werklozen slechts per maand de beschikking over 2.500 franc (ongeveer 830 gulden).

De Groenen en de Communisten, die zitting hebben in de Franse regeringscoalitie, reageerden gisteren positief op de plannen van Jospin maar voegden daar aan toe dat er meer moet gaan gebeuren. “Een miljard frank komt neer op 50 frank meer per maand voor elke langdurige werkloze”, aldus de Groenen in een verklaring. “Dat is erg weinig als je kijkt naar hun behoeften en als je het vergelijkt met de begroting van de staat.” Een woordvoerder van de RPR, de partij van president Chirac, zei in een eerste reactie op de voorstellen van Jospin dat deze “geen duidelijke of concrete antwoorden” (op het probleem van de werkloosheid red.) bevatten.

Gisteren werden nog 19 arbeidsbureaus bezet, tegen 26 op donderdag. De politie heeft inmiddels enkele bureaus met geweld ontruimd. Ondanks het geringe aantal werklozen dat actief aan de acties deelneemt, volgt de publieke opinie de acties met grote belangstelling. Veel Fransen hebben er geen vrede mee dat de jongste opleving van de Franse economie nog niet heeft geresulteerd in een vergroting van de werkgelegenheid. (AFP)