Winststijging bij spoor in België

BRUSSEL, 9 JAN. De Belgische spoorwegen (NMBS) hebben vorig jaar een recordwinst geboekt van ongeveer drie miljard frank, ruim 160 miljoen gulden.

De stijging van de winst die is berekend op voorlopige gegevens is met 36 procent ten opzichte van 1996 de grootste sinds tien jaar. Vooral de omvang van het vervoer nam toe, met 5,3 procent. De stijging van het personenvervoer bedroeg 7 procent, het vrachtvervoer nam met vier procent toe. In het meerjarenplan voor de periode 1995 tot 2005 voorzag de NMBS nog een verlies in 1997 van ongeveer 2,9 miljard frank. (AFP)