Uitbreiding luchthaven moet wachten; Raad van State over Beek

DEN HAAG, 9 JAN. Het kabinet moet zich opnieuw buigen over de toekomst van het vliegveld Beek. De uitbreidingsplannen voor de Limburgse luchthaven worden daardoor voor onbepaalde tijd vertraagd.

De Raad van State oordeelde gisteren in een geding dat was aangespannen door tegenstanders van de kabinetsplannen dat de besluitvorming uit 1994 van de ministers Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) en De Boer (Milieubeheer) wettelijk niet deugt.

Het gaat in het bijzonder om het besluit naast de al bestaande noord-zuidbaan een tweede oost-westbaan aan te leggen op Maastricht Aachen Airport, zoals het vliegveld voluit heet. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vond dat het besluit hiertoe ongeldig was, omdat het kabinet zijn besluit stoelde op een wettelijke regeling die al was verlopen. De Raad van State verklaarde overigens dat het besluit over de oost-westbaan zonder al te veel moeite zou kunnen “worden geheeld”.

Voorts maande de Raad van State de ministers meer aandacht te schenken aan de geluidsoverlast die omwonenden van het vliegveld al sinds 1978 lijden - en aan de compensatie die deze mensen verdienen. Het college dringt tevens aan op de invoering van een regeling die een maximale geluidoverlast per zone vaststelt. De Raad van State gaf het kabinet een jaar om tot nieuwe besluiten te komen.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat verklaarde vanmorgen “niet ontevreden” te zijn met de uitspraak. Mits de juiste juridische paden worden bewandeld kan de aanleg van de oost-west baan nog altijd doorgaan, aldus een woordvoerder. Voor de geluidsoverlast en de compensatie zijn volgens het departement zonder al te veel kunstgrepen oplossingen mogelijk. Over de duur van de vertraging kon het ministerie nog niets zeggen.

De Stichting Milieufederatie Limburg, die sterk tegen de uitbreiding van Beek is gekant, zei de uitspraak van de Raad van State hoopgevend te vinden. “De definitieve besluitvorming loopt hierdoor opnieuw vertraging op, waardoor de rendabele exploitatie van de luchthaven, die toch pas op zijn vroegst voor 2005 was voorzien, nog moeilijker wordt”, aldus woordvoerder Huub Bemelmans. “Dit dreigt een bodemloze put te worden. Dat zou voor de politici aanleiding moeten zijn het debat over de wenselijkheid van de oost-westbaan te heropenen.” Bemelmans toonde zich minder gelukkig met het feit dat de Raad van State het plan om de oost-westbaan aan te leggen als zodanig niet had verworpen.

Als gevolg van de vernietiging door de Raad van State van het besluit van minister Jorritsma komt ook een besluit van haar collega De Boer om bestemmingsplannen voor gemeentes in de omgeving aan te passen, te vervallen.