Tekort kassenbouwers dreigt

DEN HAAG, 9 JAN. Bij de Nederlandse kassenbouwers dreigen wachtlijsten te ontstaan als de vraag naar nieuwbouw bij tuinders zo explosief blijft stijgen als de afgelopen twee jaar. Van 1991 tot en met 1995 liep de nieuwbouw van kassen en installaties terug van 500 tot 200 hectare. De afgelopen twee jaar is die nieuwbouw weer sterk toegenomen. Vorig jaar werd 375 hectare aan nieuwe kassen gerealiseerd.

“Probleem daarbij is dat begin jaren negentig veel hooggekwalificeerd personeel is vertrokken, waardoor we nu de vraag nauwelijks aankunnen”, zo zei J. van den Bosch, voorzitter van de Algemene Vereniging van Aannemers en Installateurs in de Glastuinbouw, gisteren op een bijeenkomst van het Productschap Tuinbouw.

Volgens Van den Bosch is de hernieuwde investeringsbereidheid te danken aan een omschakeling van tuinders die voornamelijk 'tussen de oren' zit. Na enkele dramatische jaren zijn de tuinders overtuigd van de noodzaak tot omschakeling naar een milieu-verantwoorde teelt en schaalvergroting. Zij worden daarbij geholpen door goede resultaten.

“De tuinders zijn in staat de groei van de economie moeiteloos bij te houden”, aldus Van den Bosch. Ook de gunstige vooruitzichten voor de komende jaren zijn voor veel tuinders aanleiding geweest hun bedrijf geheel of gedeeltelijk te vernieuwen.

Van den Bosch schat dat van de kassen die in 1998 zullen worden gebouwd 25 tot 30 procent milieuvriendelijker zullen zijn dan nu het geval is. Tuinders die kassen bouwen die aan de normen van het zogeheten Groen Label-systeem voldoen komen in aanmerking voor subsidie.

Voorzitter J. van der Veen van het Productschap meldde gisteren drie records die vorig jaar door de tuinbouw zijn behaald. Voor het eerst bedroeg de productiewaarde van de sector meer dan 14 miljard gulden. Het aandeel van de tuinbouw in de productiewaarde van de gehele land- en tuinbouw bedraagt inmiddels meer dan veertig procent.

De totale tuinbouwexport bedroeg, inclusief toegevoegde waarde van handel en verwerking, voor het eerst meer dan 20 miljard gulden. Zowel de productie- als de uitvoerwaarde steeg vorig jaar met vier procent ten opzichte van 1996. De invoer van tuinbouwproducten bleef vorig jaar gelijk aan die van 1996. Wel werden veel meer sierteeltproducten ingevoerd, maar de veel grotere invoer van groente en fruit daalde licht.

De groei van de tuinbouwsector in 1997 kwam geheel voor rekening van siergewassen. De productiewaarde steeg met zes procent. Uitschieter daarbij was de boomkwekerij, die met tien procent groeide.