Rechtsgevoel (5)

Hulde voor prof.mr. J.C.M. Leijten (8 januari). Hij laat zich tenminste niet meezuigen in de ongenuanceerde emoties van het klootjesvolk.

Hulde voor zijn argumenten dat het volstrekt logisch, consequent en vooral rechtvaardig is dat je 8 jaar krijgt wanneer je iemand in je eentje doodtrapt en 2 jaar wanneer je dat met z'n vieren doet. Hulde voor NRC Handelsblad! Men blijft de nuance zoeken door iemand met naam en titels gelijk te stellen aan een intellectueel die tegen alle verdrukking in opkomt voor de rechtstaat. De incestueuze, conservatieve zelfgenoegzaamheid van de elite waartoe prof. Leijten zich rekent verschilt echter niets van het kleinburgerlijke angsthazen milieu waar de proleten toe behoren die Tjoelker hebben doodgetrapt.