Rechtsgevoel (4)

De algemene verontwaardiging over het falen van de Groningse politie jegens de rellenschoppers op oudejaarsavond en het (te) milde vonnis van de rechter inzake de vechtpartij met dodelijke afloop in Leeuwarden is begrijpelijk; maar roept tevens op tot diepere bezinning over de achtergrond van al dat geweld: het verlies van normen en waarden.

Dat verlies is niet uit de lucht komen vallen. Gemakshalve krijgen de media daarvan de schuld. De werkelijke oorzaak ligt dieper: de opvoeding thuis, op school, in de kerken; een opvoeding die veelal niet meer is gebaseerd op de grondslagen van de joods-christelijke godsdienst en moraal. De rechter is evenmin de behoeder van het geweten als de politie-agenten vervangers zijn van de engelbewaarder.