Rechtsgevoel (2

Er zal een politieke discussie moeten komen over de rol van ons strafrecht. Het strafrecht mag geen manco's bevatten die het zogenaamde zinloos geweld niet kunnen vervolgen c.q. bestraffen, omdat door de grote hoeveelheid personen meestal niet duidelijk is wie wat gedaan heeft.

Mijns inziens hebben de veroordeelden en degene die een verklaring van geen vervolging heeft gekregen, al levenslang gekregen. Zij kunnen zich jaren niet meer in het openbaar vertonen. Zij zullen door de bevolking worden afgeschilderd als de moordenaars van Meindert Tjoelker. Het lijkt mij beter om deze zaak verder te 'laten rusten'. Het levenslang hebben de veroordeelden al, ondanks het feit dat de rechter wat anders heeft uitgesproken.