Rechtsgevoel (1)

Het openbaar ministerie kan in de zaak-Meindert Tjoelker de individuele schuld aan de dood niet bewijzen en dus worden de daders hiervoor niet gestraft.

Wel voor openlijke geweldpleging. Het OM lijkt even te zijn vergeten dat het hier gaat om openlijke geweldpleging met dodelijke afloop. De rechter lijkt even vergeten dat hij zijn onafhankelijkheid wel kan bewijzen door nog fors onder de eis te blijven, maar dat hij het rechtsgevoel daardoor nog verder beschaamt. Kortom, de dood van iemand kan door Justitie niet worden beantwoord op een wijze die meer recht doet aan het grote gevoel van onbehagen dat vrijwel iedere burger in Nederland bekruipt. Die burger zal in de toekomst wellicht op steeds meer maatschappelijke bijval mogen rekenen als het hem lukt om zich persoonlijk het vege lijf te redden waarbij het er steeds minder toe doet op welke wijze.