Ramsj

Drs. C. Gerritsma: Schrijvers van vroeger. Paperback, Auctor 1995, van ƒ 34,90 voor ƒ 6,95. De Slegte.

Handig boekje waarin zestig Nederlandse schrijvers en schrijfsters uit vroeger eeuwen aan bod komen, van Van Veldeke tot en met Du Perron. De opzet is nogal schools en stellig - met zinnen als: 'De melancholieke en emotionele Van de Linde (De Schoolmeester) verhulde zijn gevoelens van verdriet achter een masker van koddigheid en dwaasheid' - maar daar staat voldoende tegenover: de bondige biografische informatie, de oeuvre-overzichten, en de aardig gekozen fragmenten uit het werk van de schrijvers. Zo is er een extreem lange volzin opgenomen van Elisabeth Post (1755-1812) over de droefenis die haar overvalt op gure, eenzame winteravonden ('waar geen brommend vuur de nijpende koude verjagen kan').