Ramsj

Kees Verheul: Een volmaakt overwoekerde tuin: opstellen over literatuur. Paperback, Querido 1987, van ƒ 39,90 voor ƒ 16,90. De Slegte.

Bundel goed geschreven essays, naar onderwerp gerangschikt in vier delen: 'Nederland', met beschouwingen over onder meer Leopold, Boutens en Wilfred Smit, 'Rusland', vooral gedomineerd door Gogols 'Dode zielen' en 'Elders' met aandacht voor het werk van Henry James, Céline en Jünger. Het laatste deel bevat een herinnering aan Vestdijk, Verheuls eerste literaire liefde, die hij als schooljongen met allerlei wijsneuzige brieven bestookte (uitgebreid, maar vreemd formeel door Vestdijk beantwoord).