Ramsj

Otto Demus (e.a.): San Marco; die Mosaiken, das Licht, die Geschichte. Gebonden, Metamorphosis Verlag 1993, van ƒ 310,- voor ƒ 124,45. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam.

Vorstelijk boek over de San Marco-basiliek in Venetië, waarbij men gebruik heeft gemaakt van de modernste belichtingstechnieken om de eeuwenoude mozaïeken zo goed mogelijk in beeld te brengen. De vele prachtige foto's gaan vergezeld van een uitvoerige toelichting en een exposé over de veelbewogen geschiedenis van de beroemde, uit 1094 stammende kerk.