Ramsj

C.G. Jung: Symbols of transformation. Gebonden, Princeton University Press 1990, van ƒ 192,90 voor ƒ 59,50. De Boekenmarkt Den Haag.

Verzorgde uitgave (deel vijf van de verzamelde werken) van een van de bekendste boeken van Jung, een boek dat tevens zijn breuk betekende met de school van Freud. Het draagt als ondertitel: 'An analysis of the prelude to a case of schizophrenia', maar veeleer is het een speurtocht naar symbolische uitingen van het (onbewuste) menselijke libido, zoals die verborgen liggen in onder meer religie, mythologie, kunst, literatuur en psychiatrie. Een intellectuele tour de force, al zijn de grondslagen en uitgangspunten niet overal even stevig.

    • Henk Lagerwaard