Politiechefs: mensensmokkel moet aangepakt

ROME, 9 JAN. Politiechefs van zeven Europese landen en Turkije hebben gisteren in Rome afspraken gemaakt om de mensensmokkel naar de Europese Unie beter te kunnen bestrijden. Turkije heeft daarbij enkele reserves laten aantekenen.

Het overleg werd achter gesloten deuren gehouden in een politiekazerne in Rome. Het was de bedoeling dat het overleg ruim vier uur zou duren, tot de lunch. Maar pas aan het begin van de avond kwamen de deelnemers naar buiten. Turkije heeft toegezegd harder te zullen optreden tegen de misdaadbendes die Koerden en andere immigranten proberen de Europese Unie binnen te smokkelen. Maar de Turkse delegatie heeft een voorgestelde intentieverklaring niet willen ondertekenen omdat de andere landen niet wilden ingaan op het Turkse voorstel om in die verklaring verwijzingen op te nemen naar Koerdisch terrorisme.

Deelnemers aan de top zeiden dat belangrijke stappen vooruit zijn gezet in de bestrijding van de mensensmokkel. De Duitse delegatieleider Rüdiger Kass, verantwoordelijk voor grenscontrole, waarschuwde dat het succes alleen kan worden afgemeten aan de mate en snelheid waarmee de afspraken in praktijk worden gebracht.

De politiechefs van Italië, Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Oostenrijk, Griekenland en Turkije hebben een aantal operationale afspraken gemaakt. De identificatie van clandestiene immigranten zal worden verbeterd, onder andere door het gebruik van vingerafdrukken.

De politiekorpsen van de betrokken landen zullen speciale contactpunten instellen voor mensensmokkel, voor zover ze die nog niet hebben. Dit moet de uitwisseling van informatie vergemakkelijken. Ook zijn er afspraken gemaakt voor gezamenlijk onderzoek naar de financiële geldstromen achter de mensensmokkel.

In algemene zin is besloten tot het uitwisselen van technische kennis om de controles te verbeteren. Dit geldt niet alleen voor de buitengrenzen van de groep van Schengen-landen, maar ook voor controles in de afzonderlijke landen. Duitsland heeft bijvoorbeeld Italië verweten de autostradas en treinverbindingen die lopen van het zuiden, waar veel vluchtelingen aan land komen, naar de grenzen in het noorden slecht te controleren.

De Turkse delegatieleider Necati Bilican, directeur-generaal veiligheid, had voor de bijeenkomst gezegd dat Turkije bereid is om Koerdische vluchtelingen terug te nemen, ook als ze uit andere landen komen, op voorwaarde dat ze binnen 48 worden teruggestuurde. Hij bleef vaag over de vraag wat er zou gebeuren met leden van de PKK, de Koerdische Arbeiderspartij, die in Turkije is verboden.

De Italiaanse financiële politie heeft vanmorgen bekendgemaakt dat zij erin is geslaagd in samenwerking met de Albanese autoriteiten zes snelle motorboten met ongeveer 200 Koerden tegen te houden die de afgelopen nacht vanuit de Albanese havenstad Durrës probeerden over te steken naar de Zuid-Italiaanse kust.

De Italiaanse Senaat zal zich op korte termijn buigen over het wetsvoorstel voor een nieuwe vreemdelingenwet. Verwacht wordt dat dit voor het einde van de maand is goedgekeurd.

Door leemtes in de huidige Italiaanse wet krijgen vluchtelingen die worden uitgewezen, vijftien dagen de tijd om het land te verlaten. In die periode kunnen ze nu nog doen wat ze willen. Velen gebruiken die tijd om te proberen door de reizen naar andere Europese landen.

Turkije had al voor het overleg duidelijk gemaakt dat het wil samenwerken met individuele landen, maar niet direct met de Europese Unie. Argument daarvoor is dat de “politieke dialoog tussen Brussel en Ankara is vastgelopen wegens kritiek van Europa op de mensenrechten in Turkije en de situatie op Cyprus.