Opzeggingen bij Foster Parents

AMSTERDAM, 9 JAN. Naar schatting zeshonderd Nederlanders hebben de afgelopen dagen hun deelname aan het Foster Parents Plan (FPP) opgezegd, naar aanleiding van beschuldigingen over ondoelmatige bestedingen in EO-Tijdsein. De EO becijferde dat van elke gulden die FPP-Nederland uit donaties ontvangt, zestig cent terechtkomt bij adoptiekinderen.