Kritiek neemt toe op burgemeester Ouwerkerk;

DEN HAAG, 9 JAN. Agenten van de regiopolitie in Groningen eisen het aftreden van korpsbeheerder en burgemeester Ouwerkerk. Ook in de Groningse gemeenteraad zwelt de kritiek op hem aan. “Er zit nogal wat ruis om de burgemeester”, aldus P. Hazekamp (GPV). De meerderheid wil nog niet het vertrouwen in hem opzeggen, maar onzeker is of hij een debat in de raad zal overleven.

Minister Sorgdrager (Justitie) heeft haar verbazing uitgesproken over de gang van zaken in Groningen. De bewindsvrouw wil “iedereen ter verantwoording roepen en als dat nodig is aanpakken”.

GroenLinks heeft inmiddels aangekondigd volgende week een spoeddebat in de Tweede Kamer over de kwestie aan te vragen.

Sorgdrager vindt het “treurig” dat de Groningse korpschef Veenstra uit eigen beweging is opgestapt. “De korpschef was de gemakkelijkste prooi”, aldus de minister. Ze pleitte gisteravond voor aanpassing van de nieuwe politiewet, waarin de verantwoordelijkheden van korpsbeheerder, korpschef en hoofdofficier van justitie te onduidelijk zouden zijn geregeld. Eerder al uitte ook minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) kritiek op de nieuwe politiewet.

Eergisteren stapte korpschef J. Veenstra op. Vorige week dinsdagavond braken ernstige rellen uit in de Groningse Oosterparkbuurt. Veenstra's positie kwam verder onder druk te staan door een rapport dat afgelopen dinsdag uitlekte over de verstoorde verhoudingen in het regiokorps. Op verzoek van het openbaar ministerie in Groningen zal procureur-generaal D. Steenhuis een onderzoek instellen naar het uitlekken van het rapport. De positie van korpsbeheerder Ouwerkerk staat onder druk. De agenten eisen zijn aftreden en willen bovendien dat hoofdofficier van justitie R. Daverschot en zijn plaatsvervanger M. van Cappelle terugtreden. De ondernemingsraad van de politie wil eerst een onafhankelijk onderzoek afwachten. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de ministers Sorgdrager en Dijkstal de burgemeester en de hoofdofficier ter verantwoording roepen. Tweede-Kamerlid Rabbae (GroenLinks) wijst erop dat minister Dijkstal zich “deze keer niet achter de poltiewet mag verschuilen”. Hij doelt daarmee op de affaire rond de ontslagen korpschef Brinkman in Rotterdam, waar Dijkstal zei niet te kunnen ingrijpen, omdat de nieuwe politiewet hem dat onmogelijk maakt.