Hogere uitkering geweigerd; Jospin biedt werklozen noodfonds aan

PARIJS, 9 JAN. Premier Lionel Jospin heeft de opstandige werklozen van Frankrijk vanmorgen een sociaal noodfonds met 330 miljoen gulden aangeboden, plus één loket voor al hun zorgen en een onderzoek naar betere aansluiting van WW en sociale minimumuitkeringen.

De aankondiging was het voorlopig hoogtepunt van een bewogen periode van enkele weken waarin werklozencomités in heel Frankrijk arbeidsbureaus en plaatselijke kantoren van verantwoordelijke politici hebben bezet. Vanmorgen waren nog een kleine twintig arbeidsbureaus bezet, nadat de politie er vannacht weer twee had ontruimd.

Jospins bekendmaking, aan het eind van de ochtend in zijn ambtspaleis Hôtel Matignon, was ferm maar begripvol getoonzet. Hij weigerde ronduit over te gaan tot een algehele verhoging van de werkloosheidsuitkeringen. Evenmin bood hij een een eindejaarsuitkering ineens van duizend gulden aan. Voor beide hebben de comités van woedende werklozen vanaf begin december geijverd. “Een snelle verhoging zou het omgekeerde bereiken van wat wordt beoogd”, zei Jospin, zonder verdere uitleg. Hij toonde overigens oog te hebben voor de acute nood van langdurig werklozen die aan het eind van het sociale parcours zijn gekomen en van het laagste minimum een gezin moeten onderhouden. Terwijl het paritaire bestuur van de werkloosheidskas eerder deze week niet meer dan 4 miljoen gulden kon vinden om de ergste nood te lenigen, maakte Jospin nu het gebaar van één miljard francs (330 miljoen gulden) voor een fonds, waarin ook lagere overheden en de sociale kassen moeten gaan bijdragen.

Jospin beloofde verder dat op departementaal niveau geopende bureaus voor coördinatie van werklozenbegeleiding in stand zullen worden gehouden, werklozen zullen minder van het kastje naar de muur worden gestuurd en een soort speciale regeringscommissaris krijgt opdracht uit te zoeken of de WW en het sociale minimumloon naar behoren op elkaar zijn afgestemd. De afgelopen weken blijkt uit schrijnende praktijkgevallen dat daar het nodige aan schort.

Nadat de regering zwaar onder vuur was komen te liggen wegens een hooghartige en ontoeschietelijke reactie op de alarmsignalen van de werklozenbeweging, gaf premier Jospin leiding aan een herziening van de gevolgde politiek. Hij riep 's morgens zijn ministers tot de orde en verzocht hen met één tong te spreken. 's Middags ontving Jospin de vertegenwoordigers van georganiseerde werkgevers en werknemers, gevolgd door woordvoerders van een aantal comités van werklozen.

Het aantal werklozen stijgt de laatste twee maanden niet meer, maar het is de vraag of de steeds voorspelde drie procent economische groei in 1998 gehaald wordt. De Aziatische crisis kan een domper zetten op de vurig gewenste banengroei in Frankrijk.