Flinke portie tegengas voor een ander vervoersbeleid

Voor autominnend Nederland is een ludieke campagne opgezet. Met het oog op de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer bestookt de Bovag de Haagse politici.

DEN HAAG, 9 JAN. De Bovag-Rai, een van de belangrijkste organisaties in de Nederlandse autobranche, heeft de laatste weken een even kostbaar als speels publiciteitsoffensief ingezet met paginagrote stripverhalen, waarin het vervoersbeleid van het kabinet op de hak wordt genomen. Nu het touwtrekken om de verkiezingsprogramma's in volle gang is, hoopt autominnend Nederland daarop nadrukkelijk zijn eigen stempel te drukken.

Deze week schotelde tekenaar Theo van den Boogaard de lezers van De Volkskrant, de Telegraaf en NRC Handelsblad de vierde aflevering voor, getiteld 'Goede voornemens'.

Terwijl de eerste week van januari alweer voorbij is, zien we premier Kok in streepjespyjama op de rand van zijn bed peinzen over de verkiezingsstrategie. Nog net op tijd beseft hij, gedwee gevolgd door de andere partijen, dat er hoognodig meer aan de files moet worden gedaan.

Minister De Boer (Milieubeheer), die in de strip met lippenstift en poederdoos in de weer is, roept nog 'eh..', maar kan niet verhinderen dat de verkiezingsprogramma's drastisch worden aangepast, waarbij de PvdA de klok slaat met de leus 'Ook voor meer wegen'. Einde strip.

In tegenstelling tot eerdere afleveringen waren er ditmaal geen hoofdrollen weggelegd voor minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat), Sinterklaas en de kerstman.

“We waren erg teleurgesteld over de concept-verkiezingsprogramma's van de partijen”, licht Rob Boon van de Bovag toe. “Er wordt daarin veel te weinig uitgetrokken voor nieuwe wegen. En als er in die programma's al niet veel staat, kun je van het nieuwe kabinet helemaal niets verwachten. Voor je het weet zijn er dan weer vier jaar voorbij en is er weer niets gebeurd.”

Daarom besloot de Bovag tegengas te geven in de vorm van de strip, die de organisatie volgens Boon “helaas tonnen” kost. Daarbij putte ze inspiratie uit de eerste aflevering van de strip in november, kort voor een voor de Bovag goed verlopen debat in de Tweede Kamer over een verhoging van de motorrijtuigenbelasting.

In Den Haag is met gemengde gevoelens gereageerd op de advertenties. Het Tweede-Kamerlid Van Gijzel (PvdA) spreekt van een ondermaatse campagne. “Ze geven de feiten gewoon niet juist weer.” Hij ergert zich aan de suggestie dat automobilisten 23 miljard gulden aan belasting betalen en daar in de vorm van wegen minder voor terugkrijgen. Allerlei bijkomende verkeerskosten blijven onvermeld. “Bovendien krijgen rokers toch ook niet alle accijnzen op sigaretten terug”, merkt hij op.

Het Tweede-Kamerlid Van 't Riet (D66) vindt dat de campagne op een “wel innovatieve wijze en met humor” wordt gepresenteerd en ze geeft toe dat die goed getimed is. “In dit stadium kun je nog enige invloed uitoefenen.” Volgens haar onderstreept de Bovag terecht dat er door de partijen te weinig voor infrastructuur is uitgetrokken. De VVD was niet bereikbaar voor commentaar, maar is volgens Boon zeer ingenomen met de strip.

P. Rosenmöller (Groen Links), die in de strip wordt afgeschilderd als voorstander van 'de andere weg', vindt het standpunt van de Bovag ouderwets en achterhaald. “De Bovag probeert de mensen een rad voor ogen te draaien. Wij geloven niet in nog meer weg en nog meer asfalt.”

Veel autobezitters hebben volgens de Bovag enthousiast gereageerd. “Ze zeggen allemaal dat de advertenties hen uit het hart zijn gegrepen”, aldus Boon, die bovendien tevreden constateert dat de campagne een zeer grote doelgroep heeft bereikt. “Iedereen die je spreekt, kent hem.”