Duitse politie mag meer afluisteren

ROTTERDAM, 9 JAN. Regering en oppositie in Duitsland hebben een compromis bereikt over een nieuwe wet op zwijgrecht en afluisteren. Volgens critici van de nieuwe wet kan straks de grote afluisteraanval beginnen. Artikel 13 van de Duitse grondwet gaat nu nog uit van de onschendbaarheid van de eigen woning. Daarom heeft de regering een tweederde meerderheid in Bondsdag en Bondsraad en dus een akkoord met de oppositie nodig, om de grondwet te kunnen herzien.

In de nieuwe wet blijft het bestaande verschoningsrecht gehandhaafd. Maar de recherche kan dat, onder strikte voorwaarden en na toestemming van justitie, omzeilen door mensen in hun woning af te luisteren.

Niet iedereen mag elektronisch worden besnuffeld. Zo blijft het afluisteren van geestelijken en parlementariërs onder alle omstandigheden ongeoorloofd, evenals het afluisteren van advocaten in het kader van een zaak waarbij ze beroepsmatig betrokken zijn. In andere gevallen mogen advocaten en andere juristen wel worden afgeluisterd, evenals artsen en journalisten.

De politici hadden twee jaar nodig om tot dit compromis te komen. En gisteren duurde het nog eens acht uur voordat ze het helemaal eens waren. De christen-democraten (CDU/CSU) wilden de mogelijkheden voor afluisteren uitbreiden, de sociaaldemocratische SPD verztten zich daartegen. De FDP is akkoord gegaan omdat volgens de partij democratische bescherming tegen ongeoorloofd afluisteren is ingebouwd. Zo moet justitie jaarlijks aan het parlement verslag uitbrengen. De Groenen hebben de SPD gevraagd niet langer mee te werken aan de “afbraak van grondrechten”.

De organisatie van sociaal-democratische juristen (ASJ) noemde de wet “volstrekt onaanvaardbaar”. Volgens de ASJ moeten advocaten onder alle omstandigheden beschermd worden tegen afluisteren, en niet alleen in het kader van juridische betrokkenheid bij een bepaalde zaak.

Organisaties van journalisten en artsen vinden het absurd dat het afluisterverbod wel voor geestelijken bestaat en niet voor hen.