D.Bosscher

Prof. dr. D. Bosscher wordt rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen. De raad van toezicht heeft de hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis Bosscher benoemd als opvolger van prof. dr. F. van der Woude. Bosscher is op dit moment decaan aan de letterenfaculteit in Groningen. Hij werd in 1990 hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis en is lid van diverse wetenschappelijke adviesraden. De historicus is benoemd voor een periode tot 2001.