'Bonden zorgen voor verstarring'

UTRECHT, 9 JAN. De nieuwe Commissaris van de Koningin in Utrecht, mr. B. Staal, heeft gisteren in zijn eerste toespraak voor Provinciale Staten de vakbonden opgeroepen weer van zich te laten horen. De vakorganisaties moeten weer een 'voortrekkersrol' opeisen en niet langer teren op verworven rechten zoals de openbaar-vervoersbonden en de politiebonden gewoon zijn te doen. Alleen dan kan het “welzijn van de werknemer” in de toekomst zeker worden gesteld.

Volgens Staal, voormalig lid van de Eerste Kamer (D66), is nu het tegenovergestelde het geval. De vakorganisaties zorgen voor een verstarring van de cultuur binnen ambtelijke organisaties zoals de provincie. “Vakbonden lijken soms de belangrijkste conservatieve factor te zijn in de noodzaak tot betere kwaliteit en productiviteit van overheid en semi-overheidsorganisaties”, aldus Staal.

De vijftigjarige voormalige korpschef van Almere en ex-directeur van verschillende ondernemingen, werd gisteren in een buitengewone vergadering van Provinciale Staten in Utrecht geïnstalleerd. Hij volgt jhr. P. Beelaerts van Blokland op, die met pensioen gaat.

Staal geeft hoge voorrang aan de organisatorische vernieuwing van de provincie die enkele jaren geleden in gang is gezet.

Hij noemde de structuurverandering in Utrecht “belangrijk en gedurfd”. In die context ziet hij de bonden dan ook als vertragende factor. Hij riep de vakbonden op zich meer bewust te worden van de eigentijdse eisen van kwaliteit en productiviteit.

Staal bepleitte verder “maatschappelijk ondernemerschap” van de provincie in gang te zetten. Het voortdurende streven naar consensus in de politiek leidt ertoe dat de democratie glans verliest, zei hij. Ook het zoeken naar oplossingen die honderd procent dekkend zijn, leidt tot improductiviteit. Bedrijfsmatig opereren en het verkleinen van de collectieve last kunnen er daarentegen voor zorgen dat de overheid wint aan slagkracht en invloed, aldus Staal.