Belangrijkste spelers in Noord-Ierland

Tien Noord-Ierse partijen hebben zich door verkiezingen in mei 1995 het recht verworven om mee te doen aan het vredesoverleg.

Drie unionistische partijen die vinden dat Noord-Ierland deel van het Verenigd Koninkrijk moet blijven: Ulster Unionist Party (UUP), grootste (protestantse) partij van Noord-Ierland, geleid door David Trimble. Enige unionistische partij die deelneemt aan het vredesoverleg. Democratic Unionist Party (DUP), geleid door zeer behoudende dominee Ian Paisley. Heeft het vertrouwen in de onderhandelingen opgezegd nadat Sinn Fein, de politieke vleugel van het verboden Ierse Republikeinse Leger, toegelaten werd. UK Unionist Party, geleid door Robert McCartney. Kleinste van de drie unionistische partijen die in het Britse Lagerhuis vertegenwoordigd zijn. Heeft de besprekingen ook de rug toegekeerd.

Twee loyalistische partijen die banden met paramilitaire organisaties onderhouden en ook voor behoud van de Britse Unie zijn: Ulster Democratic Party (UDP), gelieerd aan Ulster Defence Association (UDA), een loyalistische terreurorganisatie. Geleid door Gary McMichael. Overweegt niet te komen opdagen bij de hervatting van het vredesoverleg op maandag. Progressive Unionist Party (PUP), politieke vleugel van Ulster Volunteer Force (UVF). Geleid door David Ervine. Heeft gedreigd maandag ook niet meer bij de onderhandelingen te verschijnen.

Een nationalistische partij die ijvert voor een verenigd Ierland:

Social Democratic and Labour Party (SDLP). Geleid door John Hume.

Een republikeinse partij die strijdt voor een verenigd Ierland en aan een terreurorganisatie gelieerd is: Sinn Fein, de politieke vleugel van het verboden Ierse Republikeinse Leger. Geleid door Gerry Adams.

Drie ongebonden partijen die aanhang hebben onder protestanten én katholieken: Alliance Party. Women's Coalition. Labour Party.

Noord-Ierland kent niet minder dan zes terreurorganisaties, drie grote en drie kleine, drie die zich houden aan een staakt-het-vuren en drie die tegen het vredesproces zijn. De drie republikeinse groepen: IRA, Ierse Republikeinse Leger, militaire vleugel van Sinn Fein. Heeft sinds juli de wapens neergelegd. INLA, Irish National Liberation Army, splintergroep. Vermoordde vlak voor Kerstmis loyalistische leider Billy Wright in de Maze-gevangenis. Verzet zich tegen overleg. Army Continuity Council, splintergroep. Vermoedelijk verantwoordelijk voor plaatsing van een autobom eerder deze week in Banbridge. Tegen het overleg.

De drie loyalistische organisaties: Ulster Defence Association (UDA) waarbij ook de Ulster Freedom Fighters (UFF) zijn aangesloten. Gelieerd aan de Ulster Democratic Partij. Houdt zich sinds oktober 1994 aan een bestand maar gevangen leden hebben afgelopen weekend het vertrouwen opgezegd in het vredesproces. Ulster Volunteer Force (UVF), gekoppeld aan de Progressive Unionist Partij. Doet ook al ruim drie jaar aan een staakt-het-vuren maar overweegt hervatting van geweld. Loyalist Volunteer Force (LVF). Splintergroep die zich verzet tegen het vredesproces en de afgelopen weken twee moorden heeft gepleegd om de moord op haar leider Billy Wright te wreken.