'Aanvaardt nieuwe premier van Servische Republiek in Bosnië'; Bosnische Serviërs onder druk

SARAJEVO, 9 JAN. De internationale gemeenschap heeft gisteren de 'hardliners' onder de Bosnische Serviërs gedreigd met economische sancties als ze niet akkoord gaan met de benoeming van een gematigde premier van de Servische Republiek in Bosnië.

Jacques Klein, plaatsvervanger van Bosnië-gezant Carlos Westendorp, zei gisteren dat de internationale gemeenschap de Servische Republiek in Bosnië economische hulp zal onthouden als er geen regering komt die het vredesverdrag van Dayton steunt.

Klein sprak gisteren in Banja Luka met Biljana PlavEÉc, de gematigde president van de Servische Republiek in Bosnië. Zij is gewikkeld in een felle machtsstrijd met de ultra-nationalisten in de Servische Republiek, de aanhangers van haar voorganger Radovan KaradEÉc die van het vredesakkoord niets willen weten. PlavEÉc wees onlangs de econoom Mladen IvaniEÉc aan als premier van de Servische Republiek. De 'hardliners' wezen die benoeming van de hand. Eind december leidde het debat over de benoeming in het parlement van de Servische Republiek tot grote chaos en alle pogingen om sindsdien tot een compromis te komen zijn op niets uitgelopen.

Klein sommeerde gisteren de Bosnische Serviërs ook op te houden het vrije verkeer van mensen te belemmeren. In december werd een busdienst ingesteld tussen Sarajevo en Banja Luka, in de Servische Republiek. Maar al na twee weken werd de busdienst lamgelegd door ingrijpen van de Bosnische Serviërs, die de chauffeurs aanhielden en beslag legden op de bus met het argument dat het ministerie van Transport van de Servische Republiek niet had ingestemd met de buslijn. Sindsdien is het weer erg moeilijk van de moslim-Kroatische federatie (de andere territoriale entiteit van Bosnië) naar de Servische Republiek en omgekeerd te reizen.

Klein schreef gisteren in een brief aan de plaatselijke autoriteiten in Banja Luka dat er tijd genoeg is geweest om een oplossing voor het probleem van de buslijn te vinden en dat de Bosnische Serviërs de bussen weer moeten laten rijden. Als ze dat niet doen, is dat een aantasting van het vredesakkoord van Dayton, dat immers voorziet in volledige bewegingsvrijheid. “Het voortdurende getreiter van chauffeurs en passagiers door de inspecteur van transport en communicatie van de Servische Republiek wordt niet langer getolereerd”, aldus Klein in zijn brief. Hij voegde daaraan toe de vredesmacht SFOR te zullen vragen erop toe te zien dat de bus weer ongehinderd tussen Sarajevo en Banja Luka gaat rijden. (AP, Reuters)