Vrije vestiging in 25 gemeenten

NIJMEGEN, 8 JAN. De 25 gemeenten in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) mogen niet langer de eigen inwoners voorrang geven bij het verdelen van de woningen. Dat is het gevolg van de nieuwe regionale huisvestingsverordening zoals het bestuur van het Knooppunt die heeft vastgesteld.

Volgens een woordvoerder van het KAN is de regio daarmee de eerste in Nederland waar de vrije vestiging uniform is geregeld. De verordening loopt vooruit op de Huisvestingswet die naar verwachting medio dit jaar door de Tweede Kamer zal worden behandeld, en die voorziet in een verdere liberalisatie van de sociale woningmarkt.

De regeling geldt in eerste instantie alleen voor huurwoningen tot 1.085 gulden, maar zal later waarschijnlijk worden uitgebreid naar bouwkavels en koopwoningen tot drie ton.

In het KAN-gebied, dat circa 660.000 inwoners telt, staan in totaal 125.000 huurwoningen die per maand niet meer dan 1.085 gulden aan huur kosten.

Tot nu toe was het zo dat gemeenten de eigen inwoners voorrang gaven als er een huis vrijkwam. Dat is nu komen te vervallen. Een inwoner van Amsterdam heeft net zoveel recht op een woning in Arnhem als een Arnhemmer. Ook in het nieuwe systeem moet een aspirant-huurder overigens wel aan een aantal criteria voldoen. Zo wordt er gekeken naar de hoogte van het inkomen, de grootte van het huishouden en de woning die wordt achtergelaten. Bovendien wordt rekening gehouden met de tijd dat een woningzoekende is ingeschreven. Belangstellenden van buiten de regio kunnen een abonnement nemen op een woonkrant die elke veertien dagen verschijnt.

De verordening is moeizaam tot stand gekomen, doordat bijna elke gemeente een uitzonderingspositie wilde. “Men was bang voor de positie van de eigen inwoners”, aldus de woordvoerder. Afgesproken is de nieuwe regeling een half jaar aan te zien en dan te evalueren.

Tot het jaar 2004 worden er in de regio 36.000 huizen gebouwd, waarvan 28 procent in de sociale huur- en de sociale koopsector.