Toestand van De Schelde 'zorgelijk'

ROTTERDAM, 8 JAN. Koninklijke Schelde Groep in Vlissingen (scheepsbouw, industriële constructies en systemen) heeft over het afgelopen jaar een verlies geleden van “enkele tientallen miljoenen guldens. Bestuursvoorzitter mr. R. van den Heuvel noemde in een nieuwjaartoespraak tot het personeel de situatie rond het bedrijf “zorgelijk”.

Het voortbestaan van De Schelde is volgens Van den Heuvel niet in gevaar maar dat verandert als dit jaar opnieuw verliesgevend wordt. Dan gaat De Schelde er volgens hem onderdoor. Het bedrijf boekte in 1996 een verlies van 3,4 miljoen, een jaar eerder was het 6,8 miljoen. De werkgelegenheid liep terug van 3200 begin '95 naar 2500 werknemers nu.

Van den Heuvel is al geruime tijd op zoek naar een fusie, samenwerking of kopers voor delen van het bedrijf, maar tot nou toe zonder succes. Met de staat, met 90 pct de belangrijkste aandeelhouder, lopen al maandenlang onderhandelingen over een oplossing van de problemen. De overheid wil eigenlijk van haar belang af maar een koper daarvoor lijkt moeilijk te vinden. De gesprekken met Economische Zaken concentreren zich naar verluidt inmiddels meer op het versterken van de vermogenspositie van De Schelde. Het bedrijf “bevestigt noch ontkent” dat laatste. Van den Heuvel zou compensatie eisen voor het verlies op het transportschip voor de marine en alsnog geld willen uit een steunregeling die in de afgelopen vijf jaar gold voor (civiele) scheepsbouwers. De Schelde zag daarvan af in ruil voor opdrachten van Defensie. Die bleken echter verliesgevend.

Het bedrijf is thans vrijwel door zijn liquide middelen heen maar heeft geen bankschulden. Volgens de woordvoerder is absoluut geen sprake van acute geldnood. De Schelde, dat de afgelopen twee jaar al drastische reorganisaties doorvoerde, kreeg vorig jaar jaar met nieuwe tegenvallers te maken. Op de bouw van een amfibisch transportschip voor de Koninklijke Marine leed het bedrijf een verlies van 40 miljoen. Een commercieel schip voor Mammoet Shipping leverde eveneens enkele miljoenen verlies op. Van den Heuvel wijt de verliezen in de scheepsbouw aan “stomme blunders”. Het concern dat jarenlang dominant was in de marinebouw, heeft volgens hem de bouw van civiele schepen nog steeds niet voldoende onder de knie.

De divisie Industriële systemen (o.a. installaties levert voor elektriciteitscentrales) moest door een totaal ingezakte markt opnieuw worden gesaneerd. Dat leverde naast leegloopverliezen van 10 miljoen ook nog eens regorganisatiekosten van eenzelfde bedrag op. Ruim 300 banen in deze sector werden geschrapt. De vakbonden zijn somber over de toekomst van De Schelde waar nu nog bijna 2500 mensen in dienst zijn. Zij hebben er geen vertrouwen in dat het bedrijf dit jaar 10 miljoen winst zal maken, zoals topman Van den Heuvel voorspelt.