Terry Nichols ontsnapt aan de doodstraf

WASHINGTON, 8 JAN. Terry Nichols is voorlopig aan de doodstraf ontkomen. De jury die hem schuldig bevond aan samenzwering in verband met de bomaanslag die in 1995 een kantoorgebouw in Oklahoma Stad verwoestte, bleef verdeeld over de straf die hem daarvoor moet worden opgelegd.

Dat betekent dat de rechter die het proces heeft geleid de strafmaat bepaalt. Maximaal kan hij Nichols (42) levenslang geven, het doodvonnis kan alleen door een jury worden uitgesproken. Op zijn vroegst in februari zal rechter Richard Matsch de straf bepalen. Hij moet daarbij gedetailleerde richtlijnen volgen, die echter voor vele interpretaties vatbaar zijn. In juni werd Timothy McVeigh voor dezelfde aanslag wèl ter dood veroordeeld, nadat hij schuldig was bevonden aan moord.

Nichols hoorde de uitkomst onbewogen aan en werd vervolgens door zijn advocaten omhelsd. Nabestaanden van de slachtoffers van de aanslag reageerden teleurgesteld op de uitkomst van het juryberaad. De officier van justitie van Oklahoma herhaalde zijn voornemen om zowel McVeigh als Nichols op deelstaatniveau opnieuw te berechten, zodra het huidige proces van de federale overheid is afgelopen. Tegen beiden zal hij de doodstraf eisen.

Na meer dan dertien uur van overleg bleek de jury het niet eens te kunnen worden over een cruciale vraag: of Nichols bij zijn deelname aan de samenzwering de bedoeling had om te doden. Zonder een unaniem antwoord op die vraag kon de jury geen uitspraak doen over de straf. De kiem voor hun probleem was al gelegd in het aanvankelijke vonnis, dat Nichols weliswaar schuldig achtte aan samenzwering, maar hem daarbij niet schuldig bevond aan moord, maar alleen aan doodslag: “het onrechtmatig doden van een menselijk wezen zonder boze opzet”. Bij de aanslag, op 19 april 1995, kwamen 168 mensen om het leven.

“De meningsverschillen waren erg sterk”, zei Niki Deutchman, die de jury had voorgezeten, gisteren tegen de pers over de beraadslagingen van de juryleden. Ze zei dat het de openbare aanklagers in haar ogen niet gelukt was om aan te tonen dat Nichols “diep betrokken” was bij de aanslag. Ze kritiseerde de FBI, die onvoldoende onderzocht zou hebben of er nog meer samenzweerders bij de aanslag betrokken waren. Hoewel ze de aanslag scherp veroordeelde, toonde ze enig begrip voor de woede van McVeigh en Nichols tegen de federale overheid, die volgens haar “aan de wortel van dit alles” stond - vermoedelijk een verwijzing naar de gewelddadige manier waarop de overheid in 1993 een einde maakte aan een confrontatie met een sekte, die zich in een boerderij in Waco had verschanst.