Stijging van de lokale lasten is afgeremd

DEN HAAG, 8 JAN. Dit jaar betalen de burgers maar ongeveer 1 procent meer aan belastingen voor hun afval, riool, parkeerplaats en woning dan in 1997. Daarmee lijkt de poging van het kabinet om de stijging van de lokale lasten tot staan te brengen te lukken.

Dit blijkt uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die vanmorgen zijn gepubliceerd. Vorig jaar nam de omvang van de heffingen van de provincies, de gemeenten en de water- en zuiveringsschappen nog toe met 7 procent in vergelijking met het jaar ervoor. De lokale lasten zijn de laatste jaren zeer sterk gestegen door onder meer de groei van de afvalberg en de herwaardering van panden voor de onroerendezaakbelasting (OZB).

Het kabinet-Kok heeft besloten de burgers hiervoor gedeeltelijk te compenseren met de 'Zalm-snip', waarbij huishoudens 100 gulden korting krijgen op hun rekening voor de afvalverwerking.

Volgens het CBS vallen de opbrengsten voor de gemeenten daardoor ruim een half miljard gulden lager uit. Deze afname compenseert voor een groot deel de stijging van onder meer de OZB (stabiel op 7 procent), de parkeergelden en de bouwleges. In totaal betalen de burgers ongeveer 150 miljoen gulden meer dan in 1997, ongeveer 1 procent. Dat is minder dan de inflatie, constateert het CBS.

Of de heffing voor de afvalverwerking, dan wel voor iets anders wordt verminderd, is nog de vraag. Binnenkort beslist de Tweede Kamer of de gemeenten zelf mogen bepalen op welke heffingen zij de korting geven. Zo ja, dan is de verwachting dat gemeenten een korting zullen geven op de OZB. De OZB is de afgelopen jaren flink gegroeid door de gigantische stijging van de huizenprijzen, waardoor ook de getaxeerde waarde is toegenomen.

Voor het totaal van de heffingen maakt het niet uit of de korting voor de afvalverwerking wordt gegegeven of niet, voor de burgers kan dat wel verschil maken. Wie nu een kwijtschelding heeft voor betaling van OZB heeft niets aan 100 gulden korting op deze belasting.