Opnieuw dreigt minister Israel met aftreden

TEL AVIV, 8 JAN. De Israelische minister van Defensie, Yitzhak Mordechai, heeft gisteren met aftreden gedreigd als de regering Netanyahu binnen drie maanden niet tot een verdere terugtrekking uit nog bezette delen op de Westelijke Jordaanoever overgaat.

Terwijl premier Benjamin Netanyahu zijn standpunten jegens de Palestijnen verhardt, zegde Mordechai hem - ten tijde van de missie van de Amerikaanse vredesbemiddelaar Dennis Ross - in een tv-vraaggesprek de wacht aan. Netanyahu op zijn beurt daagde vandaag in een toespraak kritische coalitiepartners uit hun eigen weg te gaan als ze zijn politiek niet steunen. “Als u gelooft wat ik geloof, volgt u mij, en anders neemt u afscheid van me.”

Mordechai, een van de populairste ministers, wordt evenals de deze week afgetreden minister van Buitenlandse Zaken David Levy door Netanyahu niet of nauwelijks geraadpleegd over het vredesproces met de Palestijnen. Ariel Sharon, de minister van Nationale Infrastructuur, is thans de voornaamste ministeriële adviseur van Netanyahu. Diens opvattingen over gebieden die Israel op de Westelijke Jordaanoever dient te behouden zijn aanzienlijk scherper op die van Netanyahu afgestemd dan die van Mordechai. In de regering Netanyahu geldt Mordechai als een 'duif'. Zuivere militaire overwegingen gelden voor hem zwaarder dan ideologische motieven. Met ex-premier Shimon Peres is hij het eens dat vrede met de Palestijnen voor Israels veiligheid van het allergrootste belang is.

Mordechai dreigt met aftreden op het moment dat Netanyahu via Ross nieuwe, harde eisen, bij de Palestijnen op tafel legt. De premier beoogt nu minder dan tien procent op te geven in de tweede terugtrekking, waarover eindeloos wordt onderhandeld, en dat alleen als wordt afgezien van een derde terugtrekking.

Politieke kringen in Washington hebben gisteravond gewaarschuwd dat Netanyahu over twee weken op een moeilijk bezoek aan president Clinton moet rekenen als hij zich aan de verdragsverplichtingen probeert te onttrekken.

Israelische besluiten om de bouw in de nederzettingen Efrat, bij Bethlehem, en Elkana aanzienlijk uit te breiden en die bij Har Homa (Jebel Abu Gnheim) in Jeruzalem te hervatten, verdiepen de crisis in het vredesproces.