Onderzoeker VS wil mensen klonen

JUURD EIJSVOOGEL WASHINGTON, 8 JAN. Een Amerikaanse onderzoeker in Chicago zegt dat hij voorbereidingen treft voor het klonen van mensen. Hij zou al een groep artsen bijeen hebben gebracht en ook al vier paren hebben geselecteerd die via kloning een kind willen krijgen.

Het Witte Huis heeft het initiatief gisteren scherp veroordeeld. President Clintons woordvoerder noemde het “onverantwoordelijk, onethisch en onprofessioneel”. Ook de wetenschappelijke wereld reageert afwijzend op het plan.

Richard Seed, een fysicus en zakenman die zich sinds de jaren zeventig met vruchtbaarheidsonderzoek bezighoudt, trad met zijn plan naar buiten in de hoop dat de publiciteit hem zal helpen om risico-kapitaal aan te trekken. Hij is niet aan enige universiteit of onderzoeksinstelling verbonden.

Toen vorig jaar bekend werd dat in Schotland met succes een schaap was gekloond, verbood president Clinton het gebruik van Amerikaans overheidsgeld voor het klonen van mensen. Hij vroeg particuliere onderzoeksinstellingen om zich op vrijwillige basis van dergelijke experimenten te onthouden. Een nationale commissie voor bio-ethiek stelde voor om het klonen van mensen bij wet te verbieden wegens de medische risico's en de morele dilemma's. Het Congres heeft nog geen wetsvoorstel daartoe in behandeling.

Seed heeft volgens de Amerikaanse pers de reputatie een excentriek te zijn. Hij zei gisteren dat hij een christen is en te geloven dat God wil dat de mens zijn gelijke wordt. Hij zei ervan uit te gaan dat het verzet tegen zijn plan zal “overwaaien”. “Aanvankelijk waren er ook veel mensen tegen de auto. Elke nieuwe technologie veroorzaakt angst en schrik. Maar de wetenschap kun je niet tegenhouden”. Seed zou binnen drie maanden aan de slag willen gaan, met als doel binnen anderhalf jaar een twee maanden zwangere vrouw te hebben. Hij zei twee miljoen dollar nodig te hebben, waarvan hij totnogtoe een paar honderdduizend dollar bijeen heeft gebracht.

Critici van Seed wijzen erop dat de techniek van klonen ook bij dieren nog allerminst volmaakt is. Het klonen van mensen zou een experiment zijn dat gepaard gaat met mislukkingen, onvolgroeide en misvormde embryo's.

Sommige mensen die met Seed gewerkt hebben, betwijfelen of hij zijn plan zal doorzetten. Maar het hoofd van de afdeling obstetrie en gynaecologie van het Weiss Memorial Hospital in Chicago, die ook met Seed heeft samengewerkt, noemt hem “een briljante man”. “Hij is een beetje gek, maar we moeten allemaal een beetje gek zijn om dit niveau te bereiken. Als iemand dit (het klonen van mensen) voor elkaar kan krijgen, dat is het iemand zoals Richard Seed.”

Seed zegt dat hij desnoods, als het project in de VS wordt geblokkeerd, naar het buitenland zal uitwijken om een laboratorium te vinden waar hij zijn plan kan uitvoeren. Hij noemde Mexico, de Bahama's en de Kaaimaneilanden. Op den duur wil hij commerciële klinieken voor het klonen van mensen opzetten.

Vorig jaar liet de steenrijke sekte 'de Raeliaanse beweging' al weten een bedrijf voor het klonen van mensen te hebben geregistreerd in de Bahama's. De sekte wil de ontwikkeling van de techniek van het klonen financieren en biedt “rijke echtparen wereldwijd” klonen aan voor 200.000 dollar per stuk.