Moraal (2)

Tijdens het kerstfeest mocht ik dankzij NRC Handelsblad (24 december) opnieuw kennismaken met de denktrant van Rudy Kousbroek.

Zo leerde ik dat de varkenspest is te wijten aan het christendom. Als een van uw roomse lezers verontrustte mij dat zeer. Want woedde de pest niet juist beneden de grote rivieren en bleef niet de reformatorische Veluwe gespaard voor het lot dat de huisdieren trof?

Graag zou ik t.z.t. vernemen of de opstekende kippengriep te Hongkong is te wijten aan de malafide indoctrinatie van missionarissen dan wel zendelingen ter plaatse. Zodat het voor mij eenvoudiger wordt te beslissen tot de reformatie terug te keren danwel van het houtje te blijven.