Kortsluiting in Groninger 'driehoek'; Autoritair

ROTTERDAM, 8 Jan. De man die nu al bijna zes jaar de baas is van de ongeveer vijftien officieren van justitie van het middelgrote parket in Groningen is niet iemand over wie zijn collega's de ene sappige anekdote na de andere weten op te dissen. Daverschot staat te boek als een degelijke, redelijk autoritaire magistraat.

De 53-jarige Daverschot heeft een militaire achtergrond. Tot 1975 werkte hij als kapitein bij de luchtmacht. Toen stapte hij over naar het openbaar ministerie waar hij aan de slag ging als auditeur-militair - aanklager - bij de krijgsraad, de huidige militaire kamer van de rechtbank in Arnhem.

Na een carrière als officier van justitie in Arnhem en Middelburg en als advocaat-generaal in Leeuwarden volgde zijn benoeming in Groningen. Daar is zijn belangrijkste credo de introductie van 'modern management'. Hij vergelijkt zijn parket het liefste met een onderneming. “Een bedrijf genereert geld. Wij genereren strafrechtelijke interventies, geloofwaardig en effectief als het kan”, zo schreef Daverschot vorig jaar in het landelijk huismagazine Opportuun van het OM.

“Officieren die enkel opgaan in hun zaken, daar moeten we een beetje van af”. De burger wil “dat een strafrechtelijk feit snel wordt opgespoord en dat er een behoorlijke sanctie volgt”. Juist op die punten: het wegblijven van het opsporingsapparaat in Groningen ten tijde van rellen en de moeizame verhouding van zijn 'bedrijf' met korpsbeheerder en korpschef worden hem nu aangerekend.

Vorig jaar concludeerden onderzoekers van KPMG en de Erasmusuniversiteit Rotterdam dat medewerkers bij de gerechtelijke diensten in Groningen uit vrees voor hun carrière geen kritiek durven te uiten. Wie dat wel doet, wordt geschoffeerd door leidinggevenden en gezien als oproerkraaier of lastpak, aldus het rapport. Daverschot wees die kritiek van de hand door erop te wijzen dat de integriteit van de medewerkers volgens de onderzoekers goed is.

Bij de politie in Groningen is Daverschot weinig geliefd. Over de werkverhouding met de politie zei Daverschot vorig jaar in Opportuun: “Wij zijn gaan filteren op het politiebureau. Dat doen we om geen rotzooi binnen te krijgen. [...] Zijn processen-verbaal niet goed, dan praten we erover met de politie. Daar zit een belangrijk stuk opvoeding in”.