Kernbewapening

In het uitstekende artikel 'Kernbewapening is een vergeten probleem' (29 december) vermeldt dr. B. van der Sijde terecht het grote belang van de uitspraken van het Internationaal Gerechtshof van 8 juli 1996. Tot mijn verbazing lijkt hij echter een fout te maken bij de weergave van deze uitspraak die men helaas bij heel wat scribenten tegenkomt.

Na gezegd te hebben dat het Hof het dreigen met en het gebruik van kernwapens in het algemeen in strijd acht met het internationaal recht, vervolgt Van der Sijde: “(met een uitzondering voor het geval dat het naakte voortbestaan van een natie op het spel staat)”. Hier lijkt de schrijver te suggereren dat het Hof voor dit éne geval dreigen cq. gebruik rechtmatig acht. Deze conclusie is echter niet gerechtvaardigd. Het oordeel daarover was 'non liquet': het Hof achtte zich niet in staat om, gegeven de stand van het internationaal recht en de ter beschikking staande feiten, over dit uitzonderlijke geval een definitieve uitspraak te doen.