Iconenmuseum vrijgesteld van belastingen

DEN HAAG, 8 JAN. Het ministerie van Financiën heeft de Stichting Odigia, die een iconenverzameling beheert, de status toegekend van Museum met een collectie van nationaal belang. Mensen die het Haagse museum tussen Noordeinde en Molenstraat iconen willen schenken of nalaten kunnen dat nu vrij van schenkings- of successierecht doen.

Odigia denkt over uiterlijk vijf jaar voldoende kunstwerken te hebben om een volwaardig museum te worden. De collectie aan het Noordeinde breidt zich al uit en er zijn inmiddels al toezeggingen van schenkers binnen.

Odigia bereidt drie grote tentoonstellingen voor. Een daarvan bestaat uit een selectie van 500 iconen uit een grote particuliere collectie en meer dan duizend metaal-iconen van een Duitse verzamelaar.