Geweld

De regels van justitie, de tekst van de tenlastelegging, de angst voor vormfouten, het oordeel van psychologen en de scrupules van de advocatuur, maken een goede rechtspraak in dit land schier onmogelijk.

Wanneer wij collectief niet oppassen en de wetten en strafregels niet strenger aanscherpen, zou de gewone burger zich wel eens uit zelfverdediging kunnen gaan bewapenen, zoals in de VS al niet meer te bedwingen is.

Bij een persoonlijk of collectief en zinloos geweldsdelict moet elk individu in principe een gelijke straf krijgen, zonder gekissebis over wie de fatale klap heeft gegeven. Wanneer volwassen mensen, vaders nota bene, dergelijke gruwelijke zaken uithalen, is het niet meer relevant of zij ooit met justitie in aanraking zijn geweest. Zij zijn gewoon schuldig.

Een strengere veroordeling en een grote pakkans zal anderen er mogelijk van weerhouden iets dergelijks te doen. Dat drank- en drugsmisbruik een versterkende invloed uitoefenen op een dergelijk wangedrag, mag niet leiden tot het zich verschuilen achter deze factoren. Persoonlijke verantwoordelijkheid zal altijd als hoogste maatstaf dienen te worden gehanteerd.