Fiscaal plan Van Wijnbergen stuit op felle kritiek

DEN HAAG, 8 JAN. Het voorstel van topambtenaar Van Wijnbergen om een einde te maken aan de belastingaftrek van de pensioenaftrek is ongunstig ontvangen. De twee grootste regeringspartijen zijn tegen het idee, evenals de vakbeweging.

“Het pensioenstelsel is in Nederland zeer goed georganiseeerd, zo wordt ook in het buitenland erkend. Om dan zo verschrikkelijk veel overhoop te halen, daarvoor voelen wij niets”, zegt Tweede Kamerlid Hoogervorst (VVD). Zijn collega Van Zijl (PvdA) vindt: “De fiscale faciliteit is erop gericht om de burger te laten sparen voor zijn pensioen en daar zijn we nog altijd zeer sterk voor.”

Van Wijnbergen, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, heeft in zijn Nieuwjaarsartikel in het economenblad ESB gepleit voor afschaffing van de zogeheten 'omkeerregel'. Werknemers kunnen nu hun pensioenpremie aftrekken voor de belasting, maar moeten later wel belasting betalen over hun pensioenuitkering. Van Wijnbergen wil af van deze aftrekpost in ruil waarvoor de werknemers dan over hun pensioen geen belasting hoeven te betalen.

Afschaffing levert de overheid jaarlijks zo'n 11 miljard gulden op. Met dat geld kan zij de belastingtarieven verlagen, waardoor werknemers met een betrekkelijk laag loon er op vooruitgaan. Van Wijnbergen wil namelijk voor laaggeschoolde werklozen banen scheppen met zogeheten earned income tax credits, waarbij laagbetaalden een toeslag krijgen. Het nadeel daarvan is dat bij stijging van het inkomen de toeslag kleiner wordt. Deze val wil van Wijnbergen vermijden met de tariefsverlaging.

Het vakverbond FNV noemt het pensioenvoorstel 'kortzichtig'. Een woordvoerder meent: “Op termijn beroof je de overheid van inkomsten. Als de babyboom-generatie met pensioen gaat, betreft dat een grote groep mensen, die veel belasting gaan betalen volgens het huidige systeem.” Het grootste bezwaar van het FNV is echter dat de stimulans om te sparen voor het pensioen wegvalt.

De FNV wijst er ook op dat het kabinet met de sociale partners onlang een convenant heeft gesloten waarbij is afgesproken het stelsel tegen het licht te houden: “De ambtenaar adviseeert hier dus op punten waarover al een besluit is genomen.”

Doordat de gepensioneerden minder belasting betalen dan anderen loopt het kabinet uiteindelijk belastinggelden mis. Afschaffing van de omkeerregel zou daaraan een einde maken, maar is volgens de PvdA de verkeerde manier.