Cebeco-Handelsraad: recordomzet voor 1997

Cebeco-Handelsraad, de agrarische coöperatie die aan het uitgroeien is tot een voedingsconcern, schat dat de omzet in 1997 is uitgekomen op een recordbedrag van meer dan 5,5 miljard gulden. Dat is ten opzichte van 1996 een stijging van 10 procent.

Het resultaat zal niet afwijken van het niveau van 1996. Toen bedroeg dat 29,6 miljoen gulden. Definitieve cijfers komen in april van dit jaar. Cebeco-Handelsraad verwacht dit jaar 130 miljoen gulden te investeren tegen 100 miljoen gulden in 1996. Zwaartepunten zijn vooral zaden en voedingsmiddelen, sectoren die vorig jaar erg succesvol waren.

De coöperatie is zeer bezorgd over de gang van zaken rond de herstructurering van de varkenshouderij. Het bestuur voorziet grote problemen, vooral door het ontbreken van voldoende draagvlak voor het kabinetsbesluit over vermindering van het aantal varkens. Het gebrekkige overleg tussen bedrijfsleven en overheid speelt daarbij, volgens Cebeco-Handelsraad, een grote rol.