Canada biedt 'aboriginals' excuses aan

OTTAWA, 8 JAN. De Canadese regering heeft gisteren haar inheemse bevolking excuses aangeboden voor de repressieve politiek van het verleden. De verklaring werd gisteren voorgelezen door minister van Indiaanse Zaken Jane Stewart en daarna in de vorm van boekrollen aan vijf indiaanse- en eskimoleiders overgedragen.

De excuses gelden met name de Canadese politiek om een netwerk van tachtig kostscholen op te zetten voor de indiaanse- en eskimojeugd. In deze scholen werden de jongeren sinds 1880 bijna een eeuw lang met dwang geassimileerd in de blanke maatschappij. Honderden oud-leerlingen hebben Candese onderzoekers verteld over vernederende straffen, seksueel misbruik, onverklaarde moorden en zelfmoorden die met dit opvoedingssysteem samengingen.

De regering beloofde gisteren 490 miljoen gulden vrij te maken om de slachtoffers van de kostscholen te behandelen en schadeloos te stellen. Ook beloofde de regering lokaal zelfbestuur van inheemse gemeenschappen te steunen en extra fondsen vrij te maken om de leefomstandigheden in hun reservaten te verbeteren. Canada heeft ongeveer 810.000 'aborginals'. Het betreft indianen, Métis (indiaanse halfbloeden) en Inuit (eskimo's). Qua politieke rechten en sociaal-economische status zijn ze er slecht aan toe. Een regeringscommissie adviseerde in 1996 tientallen miljarden guldens vrij te maken om armoede, werkloosheid, criminaliteit en gezondheidssproblemen onder de Aboriginals te bestrijden. (AP)