Wegens 'migratiegolf'; Bonn versterkt controles langs zijn grenzen

BONN/ DEN HAAG, 7 JAN. De Duitse regering heeft de mobiele controles langs de grenzen versterkt om een mogelijk toestromen van Koerdische vluchtelingen te voorkomen. Nederland ziet niet veel in een dergelijke maatregel.

Bonn heeft onder andere aan de zuidelijke en westelijke grenzen de grensbewaking met honderden manschappen versterkt. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Manfred Kanther, drong er gisteren bij Italië, Griekenland en Turkije op aan de controle op de grenzen eveneens te verbeteren. Hij onderstreepte dat Bonn een “illegaal en crimineel georganiseerde migratiegolf” niet zal tolereren. Duitsland vreest dat de vluchtelingen die recentelijk in Italië zijn aangekomen, in feite op doorreis zijn naar Duitsland.

In duidelijk aan Italië gerichte opmerkingen in diverse vraaggesprekken zei Kanther dat lidmaatschap van het grensverdrag van Schengen “geen gratis ritje” is. “Schengen moet in de praktijk waterdicht worden gemaakt”, zei Kanther, die preludeerde op een bijeenkomst van politiecommandanten van de Schengenlanden en Turkije, morgen in Rome. 'Schengen' voorziet in open grenzen tussen de deelnemende landen. Tegelijkertijd moet het eerste land waar vluchtelingen arriveren, diegenen terugsturen die niet als politieke vluchteling worden aangemerkt.

Italië heeft de Koerden politiek asiel aangeboden, maar premier Prodi heeft de Duitse bondskanselier Kohl gisteren in een telefoongesprek nog eens verzekerd dat alle aanvragen individueel zullen worden bekeken, en dat er geen sprake is van collectief asiel. Kohl belde gisteren een reeks EU-leiders.

Nederland, zo meldt onze Haagse redactie, ziet weinig heil in uitbreiding van het bestaande mobiel vreemdelingentoezicht vlak achter de grens. Het kabinet besloot al eerder, naar aanleiding van een onverwachte stijging van Koerdische en Afghaanse asielzoekers, deze zogenoemde vliegende brigades uit te breiden. Nederland wil ook geen herinvoering van grenscontroles. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waaronder Schengen valt, is uitbreiding van het toezicht achter de grenzen in het verdrag wel toegestaan, “al vereist de geest van Schengen dat dit soort controles juist wordt verminderd”.

Pagina 5: Bonino: geen invasie

Wil Duitsland zijn grenscontroles opnieuw invoeren, dan moeten de ministers van de Schengen-landen bij elkaar komen om daarover te beslissen.

De buurlanden van Italië daarentegen, kunnen tot maart wel grenscontroles invoeren zonder dat overleg te voeren met andere Schengen-landen. De gefaseerde toetreding van Italië tot Schengen laat dit toe.

Europarlementariër Wiebenga (VVD) probeert te bewerkstelligen dat het Europese parlement volgende week over de toestroom van Koerden naar Europa debatteert. Hij wil dat het Europese parlement bij de Raad van ministers aandringt op effectieve maatregelen.

Europees commissaris voor humanitaire hulp Emma Bonino riep gisteren op de kwestie van de Koerdische vluchtelingen in perspectief te zien. Zij wees erop dat er geen sprake is van een invasie. Duitsland, aldus Bonino, heeft - zonder overleg met de Europese partners - 400.000 Bosnische vluchtelingen opgenomen, en in dit geval gaat het om een paar honderd mensen. En in 1997 heeft Duitsland, eveneens zonder overleg, 10.000 van de 14.000 Koerdische asielzoekers geaccepteerd, aldus Bonino.