VVD'ers willen Jorritsma hoger op kandidatenlijst

DEN HAAG, 7 JAN. Verscheidene partijafdelingen van de VVD wil minister en vice-premier H. Dijkstal (Binnenlandse Zaken) laten zakken op de kandidatenlijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen. Zij willen minister A. Jorritsma als nummer twee op de lijst; Jorritsma staat op de advieslijst van het hoofdbestuur op plaats drie.

De afdeling Goor noemt “mevrouw Jorritsma een betere kandidaat dan de heer Dijkstal”, de afdeling Haren geeft “het functioneren van minister Jorritsma” als reden om haar te verkiezen boven Dijkstal en de afdeling Rijswijk beoordeelt Jorritsma “als het beste liberale lid van het kabinet die ook nog eens alom positief beoordeeld wordt”.

Eén afdeling, Waalre, kandideert staatssecretaris F. de Grave (Sociale Zaken) voor de tweede plaats. Waalre is “zeer onder de indruk van de capaciteiten van de heer De Grave” en noemt hem de mogelijke “coming man” voor de VVD. Waardering is er voor de wijze waarop hij is opgetreden als wethouder van Amsterdam, de snelheid waarmee hij zich op Sociale Zaken heeft ingewerkt na het gedwongen vertrek van staatssecretairs en zijn omgang met de Tweede Kamer.

Het is vooralsnog onwaarschijnlijk dat het congres van de VVD later deze maand Dijkstal lager op de kandidatenlijst zal zetten. Ingewijden in de partij wijzen er op dat de wijzigingsvoorstellen slechts door een beperkt deel van de achterban worden gesteund.

Een lagere klassering van Dijkstal zou behalve voor de huidige tweede man van de partij indirect ook “pijnlijk” zijn voor partijleider Bolkestein. Formeel heeft het hoofdbestuur Dijkstal zelfstandig de tweede plaats op de ontwerp-kandidatenlijst gegeven, maar feitelijk is deze positie tot stand gekomen in overleg met Bolkestein.

Dijkstal heeft vorig jaar laten weten dat hij beschikbaar is om Bolkestein op te volgen als fractieleider. Overigens staat nog niet vast dat Bolkestein zijn positie als fractieleider na de Tweede-Kamerverkiezingen van mei ook daadwerkelijk opgeeft. Van minister Jorritsma is bekend dat zij een voorkeur heeft opnieuw minister te worden.

De afdelingen van de VVD dienden in totaal 239 wijzigingsvoorstellen in. Voor kandidaat-lijsttrekker Bolkestein zijn geen tegenkandidaten gesteld. De afdelingen proberen vooral regioale kandidaten op een hogere positie te krijgen.