Verhoudingen in Gronings korps 'zeer verstoord'

DEN HAAG, 7 JAN. De bestuurlijke verhoudingen in het politiekorps in Groningen zijn ernstig verstoord. Korpschef J. Veenstra geniet respect noch vertrouwen van zowel de hoofdofficier als de korpsbeheerder, burgemeester Ouwerkerk.

Dit schrijft een onafhankelijk bureau in een rapport dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het rapport van Bakkenist Management Consultants is opgesteld naar aanleiding van de affaire-Lancee rond de Schiermonnikoogse politieman die werd opgepakt wegens vermeende incest met zijn dochter.

Door het rapport komt het Groningse politiekorps verder onder druk te staan. Vorige week greep de politie niet in toen zestig jongeren vernielingen aanrichtten en huizen plunderden in de Oosterparkbuurt.

Vanochtend verdedigde voorzitter J. van Duijn van de Nederlandse Politiebond die afwezigheid. “Er was sprake van dat de relschoppers over een of meer vuurwapens beschikten”, aldus Van Duijn. “Als de politie had ingegrepen, hadden mensen gebruik moeten maken van hun vuurwapens. Dat was een bloedbad geworden.”

Het bureau Bakkenist velt, naar aanleiding van de affaire-Lancee, een hard oordeel over het zogenoemde driehoeksoverleg, waarin korpsbeheerder, korpschef en hoofdofficier van justitie zitten. De kritiek treft niet alleen korpschef Veenstra, die “geen eenheid van leiding binnen het korps heeft kunnen bewerkstelligen”, maar ook korpsbeheerder Ouwerkerk.

“De korpsbeheerder profileert zich meer als burgemeester en bestuurder dan als beheerder van het regiokorps”, staat in het rapport.

Ouwerkerk zou te veel aandacht hebben besteed aan de financiële situatie van de regiopolitie en te weinig aan het functioneren van de korpsleiding en de kwaliteit van het management.

De burgemeester is volgens het bureau ook onvoldoende krachtig en dwingend opgetreden. Burgemeester Ouwerkerk noch de regiopolitie Groningen wilde vanochtend reageren.

Van Duijn van de Nederlandse Politiebond is het niet eens met het rapport over de zaak-Lancee. “Justitie lag zelf onder vuur, de politie heeft nauwelijks fouten gemaakt in deze zaak. Justitie en rijksrecherche wel. Wat bereikt Sorgdrager met dit rapport? Geweldige kritiek op de korpschef en de burgemeester en hun eigen rol blijft buiten beeld.”

Van Duijn meent dat de minister probeert op deze manier de grip van justitie op de politie te verstevigen. “Om te beginnen in Groningen en dan in de rest van het land.”

Pagina 2: 'Korpsleiding wil dienders belasten'

In het rapport constateert het onderzoeksbureau inderdaad scheve verhoudingen tussen het openbaar ministerie en de politie. “Dit leidt tot negatieve stereotype beelden over elkaars functioneren.” De hoofdofficier van justitie, R. Daverschot, heeft bovendien “onvoldoende gevoel getoond voor de bestuurlijke verhoudingen en onvoldoende inzicht en geduld getoond ten aanzien van het veranderingsvermogen van een grote organisatie als het regiokorps”.

Het rapport volgt op een week vol kritiek over het handelen van de politie bij rellen in de Oosterparkbuurt in de nacht van 30 op 31 december. De politie greep niet in, de ME kwam na vier uur. Burgemeester Ouwerkerk werd volgens eigen zeggen niet goed ingelicht over de situatie, korpschef Veenstra las pas de volgende ochtend wat zich had afgespeeld.

Met een maandag gepresenteerd rapport probeert de Groningse korpsleiding in dit geval volgens Van Duijn van de Nederlandse Politiebond de schuld op zijn manschappen af te wentelen. “Ze brengen niet alle informatie naar buiten, waardoor het niet mogelijk is te kijken welke afwegingen zijn gemaakt. Daar pleiten ze zichzelf een beetje vrij en belasten ze de dienders.” De Groningse politie heeft gisteren opnieuw acht mensen opgepakt die worden verdacht van betrokkenheid bij de rellen.